Algemene Voorwaarden


Bootcamp Inc. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62684450.

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op rittenkaarten, proeflessen en lessen van en bij Bootcamp Inc. door deelname aan een les verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Reserveren van de lessen

 • Bootcamp Inc. behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren (minimaal 3 aanmeldingen). In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.
 • Als de trainer door welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn bij de bootcamp les, dan zult u een notificatie e-mail ontvangen voor aanvang van de les en krijg je de ingehouden credit per direct terug.
 • Aanmelden voor de bootcamptrainingen is verplicht en kan tot uiterlijk 120 minuten voor aanvang van de les.
 • Deelnemers kunnen zich ten alle tijden uitschrijven via het reserveringssysteem, wel is het zo, dat als de deelnemer zich pas 2 uur voor aanvang van de les uitschrijft zijn/haar credit wordt ingehouden. Ook bij later of niet annuleren is restitutie van de credit niet mogelijk en zal er dus een rit van de rittenkaart worden afgeschreven. Wanneer je een abonnement hebt en je hebt je 3 keer niet tijdig en zonder reden afgemeld. Wordt er de derde keer een no-show in rekening gebracht.

Risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan een training van Bootcamp Inc. geschiedt geheel op eigen risico. Bootcamp Inc. is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Bootcamp Inc. is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen. Ontstaan door welke oorzaak dan ook, tijdens of in verband met de door Bootcamp Inc. georganiseerde activiteiten. Wij doen er natuurlijk wel alles aan om dit te voorkomen.
 • Alle trainingen die Bootcamp Inc. aanbiedt zijn intensief en (soms) blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden we je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een (sport)arts.

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Iedereen heeft recht op één gratis proefles, bij Bootcamp Inc. na gebruik hiervan is er geen mogelijkheid om nogmaals een gratis proefles te bemachtigen.
 • De betalingen dienen te geschieden vooraf deelname aan de training. Als er credits zijn gekocht kan er gereserveerd worden, vervolgens wordt er een credit afgeschreven. De geldigheidsduur verschilt per pakket, deze termijnen staan duidelijk aangegeven bij aanschaf van een lespakket of abonnement.
 • Er zijn geen terugbetalingen mogelijk na aanschaf van een product. Alle ritten moeten binnen de genoemde termijn worden verbruikt. Gebeurt dat niet, dan komen de overgebleven lessen te vervallen.
 • Als de ritten niet meer verbruikt kunnen worden, dan is het toegestaan om de ritten over te dragen aan een vriend, vriendin of familielid.
 • Wanneer u al een les heeft geboekt maar het blijkt dat u niet kunt komen. Meld je dan minimaal 2 uur van te voren af, als u te laat bent krijgt de deelnemer geen credit terug.
 • Een maandelijks abonnement bij Bootcamp Inc. kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één maand.
 • Alle bedragen voor abonnementen, rittenkaarten of losse lessen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via de betalingsmethode iDEAL.
 • Ingangsdatum van een rittenkaarten of abonnement is direct na aankoop van het pakket.
 • Voor abonnementen hanteren we een opzegtermijn van één maand.

Kortingscodes

 • Alle door Bootcamp Inc. gegeven kortingscodes gelden alleen voor de eerste aankoop. Bij aanschaf van een abonnement geldt de korting alleen voor de eerste maand.

Openingstijden

 • Bootcamp Inc. behoudt zich het recht om de openingstijden te wijzigen.
 • Op officiële feestdagen is Bootcamp Inc. gerechtigd gesloten te zijn.